lei006016.gif

我身體的哪部分需要保養?

人體的能量中心有七個交會點,掌管身體各個氣場,

一般可由此來檢視身心靈上的健康。當生活上感到壓力時,

情緒與行為的失控,都會影響到各脈輪磁場的強弱。

集中思緒,專注精神,在心中默想:「我身體的哪部分需要保養?

然後,從下面七張牌中抽出一張,再對應到牌面的解釋,

就可以得知,你的身心靈是否有失衡的地方了。

 

 

【塔羅牌操作注意要點】
◆靜下心,讓自己內心平靜
◆小聲並專注地問出你的問題
◆選定一張牌〈此為問題的答案〉
◆同一問題同一時間只能問一次,除非原本的狀況有所改變,不然答案以第一次抽出的為準

 

007-1.jpg

 

選好了嗎?開始解析囉!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


arrow
arrow
    全站熱搜

    mandymami 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()